ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Działalność

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Działalność

Akapit nr 1 - brak tytułu

PODSTAWOWE ZADANIA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W ELBLĄGU
Do zadań Ośrodka należą:1. Organizowanie egzaminów państwowych, sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami.2. Wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym:2.1.Szkolnej edukacji motoryzacyjnej m.in. poprzez:
organizowanie i udział w turniejach wiedzy motoryzacyjnej ,udział w spotkaniach prewencyjne - edukacyjnych, organizacji konkursów oraz spotkań edukacyjnych dotyczących brd, współdziałanie oraz współpraca z rodzicami uczniów w zakresie edukacji dzieci i młodzieży,finansowanie i zakup materiałów edukacyjnych, znaczków odblaskowych, nagród i innych materiałów związanych z działalnością edukacyjną na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruch drogowego. 2 2. Edukacji kierowców, instruktorów i egzaminatorów m.in. poprzez:
organizowanie okresowych wewnętrznych szkoleń egzaminatorów;prowadzenie spotkań seminaryjnych z instruktorami dotyczących problematyki szkoleniowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego,współudział w organizacji rajdów i konkursów dla kierowców,współudział w organizacji konkursów dla żołnierzy jednostek wojskowych.2.3. Komunikacji ze społeczeństwem m.in. poprzez:
współudział w opracowaniu i realizacji programów na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,współudział w organizacji warsztatów poświęconych problematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego,prowadzenie szkoleń nauczycieli z zakresu wychowania komunikacyjnego młodzieży szkolnej,popularyzacja zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego realizacja zadań wynikających z programów Wojewódzkiej Rady BRD w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,opiniowanie projektów organizacji ruchu.3. Prowadzenie działalności szkoleniowej realizowanej w formie szkoleń i kursów w tym:
kandydatów na instruktorów i egzaminatorów;dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy,diagnostów,kierowców przewożących towary niebezpieczne,kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego,kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt,kierowców wykonujących transport drogowy taksówką,osób ubiegających się o certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika,w zakresie doskonalenia techniki jazdy,inne szkolenia i kursy wynikające z potrzeb rynku i przepisów prawa,
4. Inna działalność gospodarcza, której wyniki są przeznaczane na działalność Ośrodka, o której mowa w art. 117 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. Nr 108, póz. 908 z 2005 r. z późn. zm.) m. in. w zakresie:
działalności transportowej,wynajmu pojazdów, pomieszczeń, terenów i urządzeń,usług medycznych i psychologicznych,rzeczoznawstwa ds. oceny technicznej pojazdów.
Przy realizacji zadań Ośrodek współdziała z administracją państwową i samorządową, policją, instytucjami prowadzącymi szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką bezpieczeństwa drogowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
e-bip
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2004-03-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
e-bip
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2004-03-03 17:33:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
e-bip
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2004-03-03 17:33:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-07-09 15:20:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5472 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »